Oferta archiwalna

Specjalista ds. BHP

Oferta archiwalna

2 400,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

umowa o pracę


praca bhp Mońki, praca kontroler Mońki, praca audytor Mońki

 • Zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez nadzór, kontrolę i doradztwo w tym zakresie
 • Wdrażanie wewnątrzkorporacyjnych standardów związanych z bezpieczeństwem
 • Przeprowadzanie
  kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad BHP,
  poprzez przeprowadzane osobiście inspekcje, koordynację programu audytów
  behawioralnych oraz analizę zdarzeń potencjalnie wypadkowych
 • Uczestniczenie w auditach obszarów i procesów (po stronie auditującej i auditowanej)  
 • Udział w opracowywaniu oceny ryzyka zawodowego
 • Realizacja obowiązków wynikających z rozporządzenia o służbie BHP
 • Podejmowanie
  działań w zakresie ograniczenia wpływu czynników niebezpiecznych,
  szkodliwych i uciążliwych w celu poprawy warunków pracy
 • Reprezentowanie zakładu przy czynnościach prowadzonych przez instytucje zewnętrzne (PIP, Sanepid, PSP, UDT) związanych z BHP
 • Współpraca
  z laboratoriami upoważnionymi do dokonania badań i pomiarów czynników
  szkodliwych dla zdrowia oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej
 • Prowadzenie
  rejestrów, kompletacja i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków
  przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 • Sporządzanie
  okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających
  propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu
  zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę
  warunków pracy
 • Zgłaszanie wniosków dotyczących wymogów BHP w stosowanych oraz nowo wprowadzanych  procesach produkcyjnych
 • Udział w sporządzaniu  wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, instrukcji oraz standardów dotyczących BHP
 • Udział w spotkaniach Komisji Bezpieczeństwa
 • Współuczestniczenie
  w pracach zespołu badającego przyczyny i okoliczności wypadków przy
  pracy oraz sporządzanie stosownej dokumentacji
 • Wystawianie skierowań na badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne


Wymagania

Doświadczenie w międzynarodowej firmie produkcyjnej o wysokich standardach w zakresie bezpieczeństwa
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
Wykształcenie wyższe kierunkowe – BHP
Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel
Doświadczenie w firmie produkcyjnej min. 2 lata
Bardzo dobra znajomość przepisów BHP i p.poż.
Rzetelność i skrupulatność
Umiejętność organizacji pracy własnej oraz systematyczność
Umiejętność pracy w zespole
Dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska
Dodatkowym atutem będzie znajomość norm ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 oraz ISO 45001:2018


Oferujemy

Atrakcyjne wynagrodzenie, atrakcyjny, wieloskładnikowy system premiowania, tzw. „trzynastkę”,
Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę bezpośrednio w firmie,
Pakiet dodatkowych świadczeń: świeże owoce, bony na święta, pikniki rodzinne,
Bezpłatna opieka medyczna Medicover, dofinansowanie do Benefit Multisport, ubezpieczenie grupowe NNW,
Dodatkowo w naszej firmie działa System Poleceń – rekomendując 3 znajomych możesz zarobić nawet 2400 zł brutto,
Możliwość uczestniczenia w szkoleniach językowych oraz dofinansowania do wybranych kursów, szkół,
Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego po roku pracy.


Klauzule informacyjne

Aplikuj

Ważne do: 2020.07.02, wyświetleń: 613

nr ogłoszenia: 2467